Klassindelning:

Singeltävling
A-klass <=18,0 B-klass 18,1-36,0
Partävling
A-klass <=36,0 B-klass 36,1-72,0

Även medlemmar med hcp 36+ får delta i B-klassen men tilldelas antal slag efter hcp 36,0.

Tävlingsanmälan:
Görs via anslag i klubbhuset, via Internet på Min golf eller per telefon  0702-071 491. Anmäl enbart på ett av dessa alternativ.

Anmälningtid:
Anmälan kan göras tidigast 14 dagar före tävlingsdag och senast fredag kl 12.00 före tävlingsdag, om inget annat anges för enskild tävling.

Avbokning:
Skall göras före anmälningstidens utgång. Om hinder för att delta i tävling uppstår måste tävlingsledning kontaktas. I annat fall debiteras full tävlingsavgift.

Starttider:
Anslås i klubbhuset och www.golf.se under rubrik ”Min Golf”, direkt efter lottning, men dock senast kl 12.00 dagen före tävlingsdag. Första start kl 09.00, om inget annat anges.

Startavgift:
Singeltävling 50:- /pers Partävling 100:- /lag Junior halv avgift

Gästande spelare betalar desutom 60:- i greenfee.

Endast kontant betalning!

Registrering:
Skall ske, senast 20 minuter före start, i tävlingskansliet.

Handicap:
Det åligger varje deltagare att tillse att rätt handicap finns registrerat i GIT-systemet på tävlingsdagens morgon. Det kan göras via Internet Min Golf