Arbetsuppgifter:

  • övervaka att nybörjarutbildning genomförs enligt SGF föreskrifter
  • i samråd med TK och BK utfärda tillfälliga lokala regler
  • vara bankommittén behjälplig med att ta fram nya scorekort
  • bedriva utbildning inom kommitténs ansvars och kompetensområde
  • vara rådgivande inom ansvarsområdet till styrelse och kommittéer
  • delta i distriktets arrangerande aktiviteter i mån av tid