Hej!

Då har vi kommit fram till årets sista dag och kan lägga ett fint golfår till handlingarna.

För klubbens del har det varit ett bra år där det har hänt en hel del; Renovering av maskinhallen, banan har fått en del nya utslagsplatser och hål sju har återfått sin ordinarie sträckning. Det har även anlagts en del nya grästeer som vi kan ta i bruk till våren.

På höstmötet beslutade vi att ta fram en långtidsplan för klubben. Denna plan behövs bland annat för att vi skall kunna planera vilka investeringar vi skall prioritera de kommande åren.

Vi kommer att meddela alla medlemmar när träffarna, för att ta fram planen, äger rum och vi hoppas att många kan delta så att vi får fram många förslag på hur klubben kan utvecklas.

I verksamhetsplanen för 2014 finns bland annat följande aktiviteter;

  • Utökat träningsområde

  • Bevatttningsanläggning för greener

  • Klubbresa

Gott nytt år!

Tommy Sundin

Adressuppgifter

Sportfiskarna Trollhättan/Vänersborg,
C/O Lars Holmgren, Flundregatan 12,
46133 TROLLHÄTTAN

Leasad Webbsida


Levererad i samarbete med THN Data

Adressuppgifter

Sportfiskarna Trollhättan/Vänersborg,
C/O Lars Holmgren, Flundregatan 12,
46133 TROLLHÄTTAN

Leasad Webbsida


Levererad i samarbete med THN Data

Nyheter Ordförandebrev januari 2014