Kommittéer

Hörlycke golfklubb har ett flertal kommitter för klubbens olika verksamheter.
Dessa kommittéer arbetar med olika sakfrågor som bl.a. rör medlemmar, klubben och tävlingar.
Följande kommitter finns: Bankommitte, Regelkommitte, Ungdomskommitte och Tävlingskommitte.

stockxpertcom_id14055371_4c5d5134ec226eb2bcac9a129f67c05e

Adressuppgifter

Sportfiskarna Trollhättan/Vänersborg,
C/O Lars Holmgren, Flundregatan 12,
46133 TROLLHÄTTAN

Leasad Webbsida


Levererad i samarbete med THN Data

Adressuppgifter

Sportfiskarna Trollhättan/Vänersborg,
C/O Lars Holmgren, Flundregatan 12,
46133 TROLLHÄTTAN

Leasad Webbsida


Levererad i samarbete med THN Data

Kommittéer