Gräsytorna såddes i maj när jordtemperaturen tillät. Allt har nu etablerat sej även om det tog lite tid pga den torra början på sommaren (greenerna bevattnades men inte fairway). Vi har stödsått i augusti på de greenytor där det behövts.

Efter lite väntan på en grävmaskin som vi har råd att hyra har vi nu grävt upp och sandfyllt övningsbunkern, iordningställt första Tee (indragen i skogen för att få lite längd) och grusat upp vägen från Maskinhallen ner till området.

Nästa steg är att göra klart övriga utslagsplatser, sätta upp skyddsnätet och plantera lite träd och buskar för att bryta av ”känslan av åkermark”. Under senhösten kommer vi att handikapp anpassa klubbhuset vid entrén och vi ska handikapp anpassa en toalett. Tveksamt om gräset tilllåter invignings spel i höst. Men den finns kanske möjligen en liten chans…… 

 

 

 

Adressuppgifter

Sportfiskarna Trollhättan/Vänersborg,
C/O Lars Holmgren, Flundregatan 12,
46133 TROLLHÄTTAN

Leasad Webbsida


Levererad i samarbete med THN Data

Adressuppgifter

Sportfiskarna Trollhättan/Vänersborg,
C/O Lars Holmgren, Flundregatan 12,
46133 TROLLHÄTTAN

Leasad Webbsida


Levererad i samarbete med THN Data

Nyheter Info rörande den nya korthålsbanan.