Greenfeesamarbete     
Fullvärdiga medlemmar i Ekarnas GK  eller Kobergs GK
Alla dagar:  100:-.