Kommitténs syfte är att tillvara de äldre medlemmarnas intressen angående bana, klubbhus och verksamhet samt stärka de sociala banden bland de äldre medlemmarna.

Kommittén har även åtagit sig ansvaret att organisera frivilliga hålvärdar som hjälper till med enklare banskötseluppgifter.

Om du är intresserad av att jobba som hålvärd kan du anmäla ditt intresse på lista i klubbhuset.

Du kan även kontakta någon av kommitténs ledamöter:

Torbjörn Englesson, ordf  tobbe.englesson@gmail.com,  tel 0703-361959
Tommy Hessel, hesseltommy@gmail.com, tel 0708-881007
Lillebror Nyström, nystrom.lillebror@tele2.se, tel 0702-940623
Hans Ihringsjö, hans@ihringsjo.se, tel 0702-071491

Adressuppgifter

Sportfiskarna Trollhättan/Vänersborg,
C/O Lars Holmgren, Flundregatan 12,
46133 TROLLHÄTTAN

Leasad Webbsida


Levererad i samarbete med THN Data

Adressuppgifter

Sportfiskarna Trollhättan/Vänersborg,
C/O Lars Holmgren, Flundregatan 12,
46133 TROLLHÄTTAN

Leasad Webbsida


Levererad i samarbete med THN Data

Nyheter En veterankommitté har bildats