Scorekort

Scorekort   Räkna ut hur många slag du får använda på vår bana.  ...

Lokala regler

Lokala regler Utdrag ur lokala regler Svenska Golfförbundets generella lokala regler avseende banmarkeringar och sten i bunker gäller. OUT OF BOUNDS (Regel 27) Banans gräns markeras med vita pinnar. VATTENHINDER (regel 26) Sido- och vattenhinder är markerade med röda...

Adressuppgifter

Sportfiskarna Trollhättan/Vänersborg,
C/O Lars Holmgren, Flundregatan 12,
46133 TROLLHÄTTAN

Leasad Webbsida


Levererad i samarbete med THN Data

Adressuppgifter

Sportfiskarna Trollhättan/Vänersborg,
C/O Lars Holmgren, Flundregatan 12,
46133 TROLLHÄTTAN

Leasad Webbsida


Levererad i samarbete med THN Data

Banan